roma imparatorluğu
roma imparatorluğu

Uygarlık Tarihi Ders Notları

Roma Uygarlığı

Krallık Devri (Regnum)
 • Tüm yetkilerin tek bir kişiye ait olduğu bir dönemdir.
 • Senatus adı verilen bir danışma meclisi bulunur.
 • Halk, Latinler ve Etrüsklerden oluşur.
 • Latinler çoğunlukta olmakla birlikte yönetime Etrüskler sahiptir.
Cumhuriyet Devri (Res Publica)
 • Patriciusların yapmış olduğu bir isyan sonucu kurulmuştur.
 • Res Publica, halk yararına demektir.
 • Kurulan rejim aristokratik bir cumhuriyettir.
 • Cumhuriyet Devri’nin en büyük askeri kazancı Kartacalıların yenilmesi olmuştur. Roma Pön savaşları sonucunda galip gelmiştir.
 • Pön savaşı
 • Ö 264-241 yıllarında yapılmış olup Roma’nın galibiyeti ile sonuçlanmıştır.
 • Roma bu galibiyet sonunda Kartacalılardan, bir miktar altın ve Sicilya Adasını almıştır.
 • Pön Savaşı
 • Ö 218-201 yılları arasında yapılmış olup Roma’nın galibiyeti ile sonuçlanmıştır.
 • Roma, Kartacalıların denizaşırı topraklarını ele geçirmiştir.
 • Pön Savaşı
 • Kartacalılar kesin yenilgiye uğramışlardır.
 • Romalılar, Doğudan etkilenmeye başladılar.

Cumhuriyet Dönemi Roma’sında Devlet Yapısı

 • Halk, Patriciuslar, plebler ve kölelerden oluşmaktadır.
 • Patriciuslar,
 • Toprak Sahibi olmalarının yanında aynı zamanda aristokrattırlar.
 • Plebler,
 • Tacir kimselerdir. Bir bölümü zanaat ile de uğraşır.
 • Kendi içlerinde Proleterus diye adlandırılan bir gurubu daha barındırırlar.
 • Köleler,
 • Tam anlamıyla dönemin en zavallı! Kimseleridir.
 • Patricius ve Pleblerin kaynaşması sonucu Optimates adı verilen yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Meclisleri

 • Comitia Curiata,
 • Patriciuslardan oluşur
 • Consulleri seçer
 • Gerektiği durumlarda, geçici süreliğine Consullerden birine Diktatörlük unvanı verir.
 • Comitia Tributa,
 • Pleb meclisidir.
 • Ana görevi pleblerin haklarını korumaktır.
 • Comitia Centuriata,
 • Patriciuslar ve Pleblerden oluşan bir meclistir.
 • Magistraları seçer
 • Yargı işlerinde yardımcı olur.

Senato

 • Patriciuslardan oluşur.
 • Görevi danışmanlık yapmaktır.
 • Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren bir danışma meclisi olarak değil, bir yasama organı halini alıyor.

Consul

 • 2 tane seçilir.
 • 1 yıllığına seçilirler.
 • 2 Consulden biri çok özel durumlarda Diktatör ilan edilir.

Spartacus Ayaklanması

 • Temelde Spartacus önderliğinde eziyet çeken Gladyatörlerin başlattığı bir isyandır. Fakat çok kısa bir zamanda sayıları 80.000’i bulan eziyetlerden bunalan bir köle topluluğu haline gelmişlerdi.
 • Roma ordularını birkaç sefer yenilgiye uğratsalar da sonunda Roma, isyanı bastırmayı başardı.
 • Ele geçirilen esirler çarmıha gerdirilerek öldürüldüler.
 • İsyanı bastıran adamların Romalı Komutanlar olan Krasus ve Pompei olduğu kaynaklarda belirtilmiştir.

İlk İmparatorluk Devri’ne Doğru

 • Sezar’ın Galya’yı ele geçirmesinden sonra Roma’da 3 büyük komutan ön plana çıkmaya başladılar.
 • Bu 3 Komutan Roma’da 3’lü bir yönetim kurmuşlardır. (Triumvirlik)
 • Sezar, Galya’yı yönetecek,
 • Pompei, İspanya tarafını yönetecek,
 • Krasus, Suriye civarını yönetecek.
 • Krasus’un bir anda ölümü diğer iki komutanın birbirinden şüphelenmesine sebep olmuştur.
 • Bunun üzerine tedirgin olan Sezar, Ordusu ile Roma’ya çalışmış ve Roma’nın kendisini durdurmak için gönderdiği Pompei’yi bozguna uğratmış, Roma’ya hâkim olmuştur.
 • Sezar, Roma’ya girer girmez kendini süresiz diktatör ilan eder.
 • Senatonun yetkilerini kısıtlayarak halka yeni haklar tanır.
 • Bu haklardan rahatsız olan aristokratlar Sezar’ı öldürürler. (Suikast)
 • Sezar’ın ölümünden sonra Marcus Antonius ordunun desteğini alarak tahta çıkar.
 • Bu arada Octavianus, dayısı Sezar’ın mirasını ister Marcus Antonius’tan. Marcus doğal olarak reddedince Octavianus Meclise girebilmek adına Senato üyesi olan Cicero’dan hitabet dersi almaya başlar.
 • Sezar’ın katillerini bulun ile başlayan çeşitli “Taht oyunları” Octavianus’un tahta geçmesi ile son buluyor ve İlk imparatorluk devri başlamış oluyor.

Roma’da Din

 • Roma, din konusunda hep etkilenen bir pozisyondadır.
 • İlk olarak Etrüsklerden etkilenip çok tanrılı bir din benimsemişlerdir.
 • Daha sonra Fenike, Frigya ve Yunanlılardan etkilenmiştir.
 • En fazla Yunan dininden etkilenmişlerdir. Hatta birçok tanrıları aynı olmakla beraber sadece isimleri farklıdır.
 • İlk başlarda Hristiyanlığa karşı ciddi önlemler alan Romalılar daha sonradan Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.
 • Bu kabul etme bir Hristiyan olan Kral Konstantin’in Milano Fermanı sonucu olmuştur.
 • Romalılar Hristiyan olduktan sonra bu seferde paganlara dinleri yüzünden baskı yapmaya başlamışlardır.

Roma’da Mimari

 • Yol Yapmada ustadırlar.
 • Tuğlayı kullanıp dönemin mimarisine nazaran çok katlı yapıtlar inşa etmişlerdir.
 • Yunan mimarisinde var olan “yuvarlak yapı” düşüncesinden çok etkilenmişlerdir. Ayrıca Yunanlılardan daha iyi örneklerini vermişlerdir.
 • Heykelde de Yunanlılardan etkilenmişlerdir. Özellikle portre heykelde Yunanlılardan daha kaliteli eserler vermişlerdir.

Roma’da Hukuk

 • Başlarda Teamül şeklinde ilerleyen yazılı olmayan hukuk kurallarına sahip olan Roma’da belli mücadelelerin sonucunda yazılı hukuka geçilmiş, kanunlar vs. halkla paylaşılmıştır.
 • Aristokratik Cumhuriyet rejimi kullanmışlardır. Belli bir dönem
 • En bilindik kanunları 12 Levha Kanunlarıdır.

Roma’da Bazı Düşünürler

Cicero

 • Kardeşlik, eşitlik, evrensellik, doğal hukuk anlayışı
 • Herkesin zekâ seviyesi farklıdır. Bu yüzden aklın farklı kullanımından doğan eşitsizlikler olabilir diyerek mutlak eşitliği reddetmiştir.
 • Aristokratik Cumhuriyetçidir.
 • Köle olmanın doğal bir şey olduğunu söylemiştir.
 • Emperyalist bir anlayışı benimsemiştir.

Seneca

 • Köleliğin kötü bir şey olmadığını sadece kölelere iyi davranılması gerektiğini ve önemli olanın insanın kendisini özgür hissetmesi olduğunu söylemiştir.
 • Özel mülkiyet eşitsizliği artırır fakat bu dakikadan sonra yapılacak bir şey yok demiştir.
 • Kendi malına (özel mülkiyetine) fazlaca düşkündür.

Uygarlık Tarihi Diğer Ders Notları

Uygarlık Tarihi Ders Notları ve Uygarlık Tarihi Özeti – 1

Uygarlık Tarihi Ders Notları ve Uygarlık Tarihi Özeti – 2

Uygarlık Tarihi Ders Notları ve Uygarlık Tarihi Özeti – 3

Uygarlık Tarihi Ders Notları ve Uygarlık Tarihi Özeti – 4

Uygarlık Tarihi Ders Notları ve Uygarlık Tarihi Özeti – 5

Helal!
Helal! Bayıldım! Haha! Vay be! Üzüldüm! Kızdım
9

1 YORUM

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin